–English below–

Elke 2e en 4e woensdag van de maand zal Elise van Meene een uur een Klankreis verzorgen in de Stadsoase. Elise, medewerkster van Pleïade en kunstenares in woord, beeld en klank, zal je meenemen op een reis die voor ontspanning, rust in het lichaam en in de geest kan zorgen.

Met haar jarenlange ervaring op gebied van muziek en klank zet ze een bijzondere setting neer waar de klanken je begeleiden naar binnen, naar contact met jezelf. De trilling van de instrumenten zorgt voor een diepgaande massage, waardoor het lichaam in een staat van ontvankelijkheid kan komen.

Ze zal gebruik maken van de klankinstrumenten die in Pleïade beschikbaar zijn. Hierdoor kun je tegelijkertijd ook kennis maken met het assortiment van bijzondere instrumenten die in de winkel te koop zijn, en kan zo ontdekken en ervaren wat bij jou past.

De Klankreis is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor kinderen. Hoewel de ruimte ingericht zal worden als een ligconcert, heeft het klankconcert een open en toegankelijk karakter waardoor er veel mogelijk is. Elise beweegt graag mee met wat er op dat moment aanwezig is, en zal dan ook inspelen op de behoefte van diegenen die voor haar liggen.

Dit evenement is een perfecte rustpunt in de week, voor jezelf én voor je familie en vrienden.

De Klankreis zal starten om 15:30 en duren tot 16:30. Aanmelding sturen via contact@elisevanmeene.com

Investering:

Volwassenen €12,50
Kinderen en jongeren tot 18 jaar €6,00
De betaling graag afronden aan de kassa voordat je naar binnen gaat.


This event is a perfect resting point during the week. For yourself, your family and friends!

elise van meene

——————————————————————————————-

Every second and fourth Wednesday of the month, Elise van Meene will provide an hour of Sound Journey in the Oasis. Elise, co-worker of Pleïade and artist in word, image and sound, will take you on a journey that can provide relaxation, rest in the body and in the mind.

With her years of experience in the field of music and sound she sets a special setting where the sounds guide you inwards, towards contact with yourself. The vibration of the instruments provides an in-depth massage, allowing the body to enter a state of receptivity.

She will use the sound instruments that are available in Pleïade. This allows you to simultaneously get acquainted with the range of special instruments that are for sale in the store, and discover and experience what suits you.

The Sound Journey is accessible to everyone, including children. Although the space will be arranged as a lounge concert, the sound concert has an open and accessible character, which makes it possible to do a lot. Elise likes to move along with what is present at that moment, and will also respond to the needs of those who are joinging her.

This event is a perfect resting point during the week, for yourself and for your family and friends.

The Sound Journey will start at 15:30 and last until 16:30. Let me know by sending a e-mail contact@elisevanmeene.com

Investment:

Adults € 12,50
Children and adolescents up to 18 years € 6.00
Finish the payment at the checkout before you go inside.