5/3/2018

Het gevende hart,
altijd gevend

Sprekend tot jou,
altijd en overal
Zwijgend maar altijd zeggend

Het hart geeft
Het hart geeft

Altijd zwijgend sprekend

Het hart geeft stemmen die niet uit monden voortkomen

Het hart geeft